Help Mee

Wat is er allemaal nog meer nodig?

                 Van alles wat:
Speelgoed, lesmateriaal, pennen, papier etc.
We willen deze spullen liefst daar kopen. Vervoer is kostbaar
en riskant. Ghanese vrienden willen soms wel een laptop of mobieltje
meenemen als “handbagage”.

                 Elektriciteit:
 Een (grote) school kan eigenlijk niet zonder elektriciteit. Als het donker wordt is de school onbruikbaar. Dus geen naschoolse activiteiten. Het is dan ook gevaarlijk, ool al is er permanent bewaking. Onder elektra geen ijskast in de keuken, geen school-TV en onze 9 PC’s werken alleen als onze kleine lawaaiige aggregaat aanstaat. Dat is vieze en dure stroom. Voor de aansluiting hebben we een offerte van €19.000 gekregen.

                 Internet:
Internet is geen luxe. In deze pioniersfase is er een druk internet- en telefoonverkeer tussen ons en de school. Op afstand helpen we met het opzetten van een goede leerlingen-administratie, met het budgetteren, met kasboek en bankafschriften e.d. Voor de bouw en het inzicht in de situatie zijn foto’s van belang. Ook van de kinderen die via BELIRA sponsors naar school kunnen is het prettig om af en toe een foto te kunnen doorsturen, of het schoolrapport te kunnen zien. Later kan het internet ook als leermiddel worden ingezet en kunnen er buitenschoolse activiteiten (Internet les voor de ouders) worden gegeven.

Een forse aggregaat

borehole

het water zit op meer dan 100 meter diep

Gelukkig is er sedert 1 juni 2012 water aangeboord. Het wordt van heel diep uit de grond opgepompt en naar een watertoren geleid. Maar we hebben geen verbinding met het elektriciteits-net. Dus draait de pomp op stroom die door een grote aggregaat wordt opgewekt. Ons kleintje heeft te weinig vermogen voor de pomp.

Die zware machine huren we één dag in de week om de watertoren (7000 liter) te vullen.

 

watertoren met rechts de toegangspoort

 

 

Van deze kosten willen we graag af. Het is op den duur goedkoper om er één te kopen. Een lening is mooi, een gift nog veel mooier.

 

 

 

Giften zijn bijzonder welkom op ING rekeningnummer 94 70 969  t.n.v. Stichting Belira te Duivendrecht. Wilt u geld laan ons lenen dan maken we een contract met u.