Nieuwe Projecten

We staan open voor nieuwe ideeën. Hier heeft u één voorbeeld:
Zo hoorden we iemand vertellen dat een oude dame jaarlijks naar Kenia gaat met een zending knuffels. Die deelt ze uit aan kinderen in ziekenhuizen.
Daar zijn ook vaak gezonde kinderen die blijven bij hun zieke moeder. Hoe erg dat is, dat realiseer je je na een bezoek aan een ziekenhuis. De kinderen lijken lusteloos, depressief. Ze missen hun vriendjes en familie en hebben niets om mee te spelen.
Hoe krijgen we een speeltuin op het terrein van het ziekenhuis? Hoe krijgen we die verweesde knuffelverzamelingen en lego-steentjes van de zolders in Nederland naar de Ghanese hospitalen?

Mail uw ideeën naar belira@xs4all.nl