Adopteer een leerling

Studiebeurzen (scholarships)

Belira is in 2003  begonnen met het betalen van schoolgeld voor kinderen van wie de ouders dat niet kunnen betalen.

wij_willen_op_school_blijven

help ons de school af te maken

Van 2003 tot 2007 hebben we het schoolgeld voor de Junior Secondary School  (soort mavo) betaald voor Richard en Richmond, die we op ons werkbezoek in Elmina ontmoetten, bedelend rond Fort Elmina.
Vanaf 2007 betaalden we het schoolgeld voor Ebenezer, Mary, en Jacob uit Wenchi en voor Belinda uit Kumasi die ook een Junior Secondary School bezoeken. Jacob leert door voor onderwijzer.

Wij helpen een basisschool met Juni0rHigh Wenchi: het Western Link Educational Center . Het loopt storm want de school heeft het niveau dat vereist is voor doorstroming naar het vervolgonderwijs. Die kwaliteit heeft een prijs. Er zijn goede onderwijzers die goed betaald worden. We willen ook kinderen kunnen toelaten waarvan de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen, dus waarvoor u het schoolgeld betaalt. Wij hebben alvast 30 kinderen van arme ouders aangenomen. Die zijn via de kerk en de plaatselijke chiefs aangemeld. Op dit moment (februari 2012) hebbben we voor 18 kinderen sponsors gevonden. De verliezen lopen echter op, maar we willen de kinderen niet naar huis sturen. Laat ze doorleren door ook het schoolgeld van een kind te betalen (€ 18,- per maand). Klik hier om ons te zien=>> wij_willen_op_school_blijven !