Fiscus (ANBI)

(RSIN/fiscaal nummer 8114 28 680)

ANBI ? BELIRA is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Want wij voldoen aan de strenge eisen van onze overheid: jaarrekeningen, het beleid en een verslag van onze activiteiten (hier in te zien) publiceren we al jaren op deze website.
Daarom kunt u uw giften aan BELIRA aftrekken van uw inkomsten en dus minder belasting betalen. Jaren geleden werd de ontwikkelingshulp teruggeschroefd.
Ter compensatie werd de ANBI ingevoerd om u aan te moedigen (door middel van belastingvoordelen) om meer aan goede doelen te geven.
Voor kleine, maandelijkse giften (zoals schoolgeld voor een of meer kinderen) kunt u ook voor aftrek in aanmerking komen door met BELIRA een overeenkomst te sluiten voor minimaal vijf jaar. Wij helpen u hierbij. Klik op formulier aftrek giften om het formulier op te vragen. Aarzel niet om hiervan gebruik te maken. Ook bij kleinere reguliere giften (maandelijks/jaarlijks) komt u voor. Voor meer informatie klik hier.