NIEUWS

Lees de actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen
van de afgelopen 12 maanden.
Meer historie van de school is te vinden in ons nieuwsbrievenarchief

Platform voor ex-studenten (alumni).                                   22 februari 2021
Vorige week is de Facebook pagina voor ex-studenten van Western Link aangemaakt.
Er zijn nu al 22 leden. Het begint echt te lopen en wordt dus hét platform voor het onderlinge contact. Veel studenten hielden al contact via Facebook en WhatsApp etc.. alumni facebook screenshot
Nu, door dit platform, worden die contacten gestroomlijnd. Via deze “alumni-pagina” kan de school nu ook makkelijker reünies organiseren. Dit is belangrijk voor het versterken van de onderlinge band waarop je in Ghana nog meer bent aangewezen dan in het Westen.
Het platform wordt beheerd door een populaire ex-leraar van de school en is alleen toegankelijk voor de ex-studenten (en ex-docenten).

De kinderen weer veilig naar school                                  20 januari 2021
We kwamen in de media bezorgde berichten tegen over de gevolgen van de schoolsluitingen in Afrika. Bijvoorbeeld zwangerschappen (Kenya) bij jonge meisjes en over de toegenomen armoede waardoor er geen geld meer was om de kinderen naar school te laten gaan.
Tot onze grote opluchting zijn toch 480 van de 500 kin­deren weer terug, zelfs aangevuld met 40 nieuwe kinderen. De school blijft maar groeien.
Ook de leraren zijn, op één na, weer terug. Dat is zeker te danken aan de €2.600 die we door onze oproep mochten ontvangen. De mensen die op onze scholen werken kregen dankzij uw giften een kleine toelage en werden verder gewoon door hun familie opgevangen. De onderwijzers hebben we gevraagd zoveel mogelijk contact met hun leerlingen te houden. Het sponsorgeld heeft hen zeker gestimuleerd (zie november 2020). Ze hadden niet gedacht nog wat ondersteuning te krijgen. Ghana kent geen toeslagen en noodhulp. Die ene leraar die vertrokken is, kwam niet uit de omgeving en ging daarom terug naar zijn familie in het Noorden. Misschien zien we hem nog terugkomen.

Inspectie halveert onze klaslokalen                                   15 januari 2021
Begin januari kwam de school-inspectie een kijkje nemen, met het oog op de komende heropening. Grote lokalen moesten meteen opgesplitst worden vanwege de landelijke nieuwe Covid-norm: maximaal 24 kinderen per lokaal. Afgezien van de kosten voor de scheidingsmuren komt het kostenplaatje (meer onderwijzers) er anders uit te zien. Daarover later meer.opsplitsing lokalen
Hun oordeel was gelukkig positief. Vooral het nieuwe toiletblok met hurk-WC’s werd werd geprezen (een schoonmaakster houdt schoon en houdt toezicht). De gebouwen waren schoon en netjes. Maar de buitenkant kant is wel toe aan een verfbeurt. (de combinatie van tropisch klimaat en goedkope verf maakt het nodig om om de drie à vier jaar de buitenkant helemaal opnieuw moet verven.
De keuken is primitief , maar kon er nog mee door.

Scholen eindelijk weer open.                                    3 januari 2021
Iedereen zat te wachten op een besluit van de regering. De president Nana Akufo-Addo (herkozen in december) kondigde vandaag aan dat de scholen de 15e januari (dus binnen 2 weken) weer opengaan. Er is dus wel heel weinig tijd om het voor te bereiden.

Toch een eindexamenfeest.                                     28 december 2020
Het eindexamenfeest in augustus 2020 werd wegens de Corona afgeblazen. Intussen zijn we overtuigd van het belang van het scheppen van een netwerk voor de ex-studenten. Zij kennen door hun afkomst van eenvoudige en vaak ongeschoolde ouders niet genoeg mensen die hen vooruit kunnen helpen op de arbeidsmarkt. Zij zullen elkaar kunnen helpen verder te komen. Dus hebben we toch een beetje geld besteed aan een verlaat feestje voor de eindexamenklas van 2020. Helaas waren de meeste afgestudeerden van onze Junior High al weg uit Wenchi. Toch lukte het om tijdens de feestelijke maaltijd elkaars telefoonnummers en adressen uit te wisselen. De meeste jongeren (16+) zitten op het internaat van een Senior High.want dit onderwijs is tegenwoordig gratis. Samen wisten ze ook bijna alle mobiele nummers en adressen van de ontbrekende klasgenoten uit te wisselen.
Bright Twerefour, een populaire ex-onderwijzer van Western Link (nu student radiologie in Accra) gaat een plek op Facebook inrichten waarmee ze contact kunnen onderhouden. Daarmee komt er een vaste centrale plek waar zij elkaar altijd kunnen terugvinden.
En voor de school is het ook makkelijker om een reünie te organiseren.

alumni party with a good meal and alcohol free malt beer

The graduation party in August 2020 was canceled due to the Corona. We are now convinced of the importance of creating a network for ex-students. Due to their descent from simple and often uneducated parents, they do not know enough people who can help them advance in the labour market. They will be able to help each other to progress. So we spent a little bit of money on a late graduation party for the graduation class of 2020. Unfortunately, most of our Junior High graduates had already left Wenchi. Nevertheless, it was possible to exchange each other’s telephone numbers and addresses during the festive meal. Most young people (16+) attend a Senior High boarding school, as this education is now free. Together they also managed to exchange almost all mobile numbers and addresses of the absentees.
Bright Twerefour, a popular former teacher from Western Link (now a radiology student in Accra) is going to set up a place on Facebook so they can stay in touch with each other. It is also easier for the school to organize a reunion.

Kids Palace is te vol, Head Start wordt 2e opvang       15 december 2020
In Ghana doet de regering weinig aan geboortebeperking. Er is dus behoefte aan meer kinderopvang in het dorp. En ook dat zou geld moeten opbrengen waarmee de verliezen van de grote school kunnen worden opgevangen. Er is een pand gehuurd vlak bij de grote markt van Wenchi. Daar komen en werken veel moeders die makkelijk hun kind kunnen halen en brengen.
Head Start gerenoveerd
Het geld voor de renovatie is voorgeschoten door de eigenaresse van het gebouw. De school is Head Start Academy genoemd (men houdt van grootse namen) om de peuters een voorsprong te geven in taal, tellen en sociale vaardigheden.
Helaas is het nog geen “Head Start” geworden met slechts 23 kinderen.
Het Kids Palace heeft zo’n goede naam gekregen dat de ouders hun kinderen liever daar willen houden.
We vertrouwen er op dat het aantal kinderen wel zal gaan toenemen. Ook zal, zeker nu we met kleinere lokalen moeten werken, in beide kinderdagverblijven ook een deel van de vijf– en zesjarigen worden ondergebracht. Zo zal de druk op het vervoer naar de Western Link School verminderen.

CORONA, KERSTMIS en een heel lange “vakantie”.       12 december 2020
De noodsituatie:
Omdat de school en het Kids Palace in maart moesten sluiten kwam er geen schoolgeld meer binnen en konden de leraren, de schoonmakers, de buschauffeurs etc. ook niet meer betaald worden.
Het geld van de maandelijkse sponsors is sinds maart 2020 gebruikt om de ergste nood te lenigen. De leraren van de eindexamenklas van onze Junior High School (die mocht wel openblijven) moeten toch hun reiskosten vergoed krijgen (de schoolbussen waarmee ook zij naar school ging staan nu stil).
Verder werd er steeds iets meer geld gegeven aan bijvoorbeeld de alleenstaande moeders die op onze scholen werkten en andere schrijnende gevallen. Naar verwachting gaan pas op 11 januari de scholen weer open. Zeker is dat nog steeds niet.
Onze acties
De noodtoestand was voor BELIRA reden om jullie, na grote aarzeling, toch om een extra bijdrage te vragen bovenop de maandelijkse bijdrage
om daarmee
1e een voedselbank in te richten voor de kerst,
2e geld achter de hand te hebben om in januari de schoolbussen vol te
     tanken en te zorgen dat de keuken voorraad heeft om die maand de
     kinderen te eten te geven,
3e en natuurlijk om de stafleden wat geld te kunnen geven, net als in de
     voorgaande acht maanden.
Gelukkig is er royaal gegeven. Er kwam € 2.620 binnen. Op 18 december is alvast € 1.750 overgemaakt naar de school. Daardoor kon de voedselbank open vóór Kerstmis –in Ghana een belangrijke dag– en is er wat geld voor het personeel. Nu is er nog € 770 achter de hand voor de schoolkeukens en voor het vullen van de tanks van de schoolbussen. Dat zal zeker niet toe-reikend zijn. Maar we gaan gewoon door in de hoop dat we er op een of andere manier uit komen. En in de hoop dat de ouders weer het nodige schoolgeld kunnen betalen.
De voedselbank
De meeste ouders wonen in of bij Wenchi. Daarom is een uitdeel-plek gekozen tussen Wenchi en onze school. Om een stormloop te voorkomen is er niet al teveel ruchtbaarheid aan gegeven. Het nieuws gaat vanzelf wel rond. En net als hier schamen de mensen zich ook voor die afhankelijkheid. Veel ouders bleven weg.

Zondag kwamen 58 ouders een pakket ophalen. Ze kregen een zak rijst, olie en een blik sardines. Het was de hele middag een komen en gaan (zie foto). Er is een goede administratie gevoerd, dus alléén de ouders van de Western Link School en Kids Palace, en maar één pakket per gezin.

Dinsdag konden nog eens 18 ouders een kerstpakket komen ophalen.
Die ouders hebben we gevraagd om nog even te poseren. Jullie zien natuurlijk meteen dat er geen mondkapjes worden gedragen. In het begin was er paniek, zo erg dat de ouders (vertegenwoordigd in de koepel van ouderverenigingen) de regering onder druk hebben gezet om de scholen in maart al te sluiten. De angst voor Covid is intussen weggezakt nu er zo weinig besmettingen zijn op het platteland van Ghana en geld uitgeven aan mondkapjes is zonde.
Anderhalve meter is ook geen norm meer. Het nieuwe normaal lijkt sprekend op het oude normaal behalve in de economie. Het geld devalueert en de inflatie stijgt; de armoede neemt toe. Covid is onzichtbaar geworden en de mensen hebben wel wat anders aan hun hoofd.
Als ik de Covid-cijfers mag geloven dan heeft Nederland 24 keer zoveel besmettingen als Ghana en dan zitten wij wel met 56 keer zoveel sterfgevallen. Ghanezen die daar wonen en besmet raken, worden daar veel minder ziek van. Hoe dat komt, daarover schreef ik al eerder. Zoek hieronder naar mei 2020.

GEEN GELD VOOR DE HEROPENING.            november / december 2020
BELIRA heeft vanaf de lockdown van de school (maart 2019) elke maand sponsorgeld overgemaakt om de leraren een beetje geld te geven om door deze moeilijke periode heen te komen. Gelukkig waren er extra giften waardoor wij ook de voedselbank konden steunen.
We hielden wel een bedrag achter de hand m de bussen brandstof en de keuken voedsel te geven zodat in september de school weer kon beginnen. Toen werd het toch pas januari. In september, oktober en november heb ik steeds minder geld overgemaakt maar de bodem is nu bereikt. December wordt een moeilijke maand. We willen toch de voedselbank in de kerst-dagen laten draaien maar maandag 4 januari moeten de bussen rijden en en moet de keuken maaltijden kunnen maken. Dan heeft nog geen ouder schoolgeld betaald en wij hebben op oudejaarsdag het laatste geld van BELIRA naar de school overgemaakt.
                                             HELP !!

Onderwijzers bezoeken de gezinnen.            november 2020
BELIRA heeft een plan gelanceerd om het contact tussen de school, de ouders en de kinderen weer aan te halen. We vragen de onderwijzers om in november en december thuisbezoeken af te leggen of anders te bellen met de ouders. “Hoe gaat het met het gezin? Hoe gaat het met de gezondheid, werk en inkomen? Komen de kinderen volgend jaar terug op school?”
Op deze manier wordt de band tussen gezin en school weer aangetrokken.
Op deze manier krijgen we ook een idee van de situatie en kan de school zich beter voorbereiden op de herstart in januari.
NB: de kinderen hebben zeven maanden onderwijs en school gemist !
         Hoe gaan ze dat inhalen? We hopen er het beste van.

Eindexamenfeest afgelast.            oktober 2020
Naast Ghana doen er nog 4 andere West-Afrikaanse landen mee aan het WECSE examen voor de Junior— en Senior High Schools. Deze examens zijn nog veel beter beveiligd tegen fraude. Zo worden de gezichten vergeleken met de vooraf ingeleverde pasfoto (gemaakt op de school). Ook moeten de kandidaten hun duimafdruk laten checken met die van de inschrijving. De uitslagen van het eindexamen komen door het enorme volume altijd laat, soms vier maanden later. Nu, door de Covid worden de resultaten pas in januari verwacht.
Omdat de examenresultaten nog niet bekend zijn kunnen we nog niet zeggen dat iedereen geslaagd is. Dat was de voorgaande jaren wel steeds het geval. Vorig jaar is er een groot feest gehouden voor alle geslaagden.
De huidige eindexamenklassen willen dat natuurlijk ook een feest.
De voorbereidingen waren in volle gang maar helaas, Covid gooide roet in het eten. De meeste studenten zijn nu nog in de buurt. Volgend jaar gaan ze naar diverse scholen, meestal ver van Wenchi. De kans om het alsnog in een vakantie in 2021 te organiseren lijkt heel klein.

Spontane lesgroepjes.            oktober december 2020
lessen worden af en toe georganiseerd in Wenchi en omliggende dorpen. Dit hangt sterk af van de meesters of juffen die dat willen doen en de vraag of er ruimte beschikbaar is. Er is voor deze bijeenkomsten lesmateriaal gekopiëerd met het weinige geld dat er nog was.

Corona Hulp.            september 2020
Direct nadat we wisten dat het nieuwe schooljaar niet, zoals wij dat ook kennen, in september mocht beginnen, hebben we de gevolgen onder ogen gezien. Er kwam geen schoolgeld meer binnen. Dus de staf, leraren en niet onderwijzend personeel kreeg geen salaris meer. En wij geen rekening voor het schoolgeld. Wij hebben meteen elke maand geld overgemaakt zodat de leraren van de eindexamenklassen konden worden betaald en de vaste lasten (bv elektra en beveiliging). Extra donaties gaan naar de inder-haast ingerichte voedselbank.

Regering houdt de scholen toch gesloten.     augustus 2020
Tegen de (onze) verwachtingen in gaan de scholen in september niet open.
Wij hoopten dat, nu het met de COVID-19 in Ghana zo meevalt, we weer konden beginnen. Het zijn weer de ouders die de regering onder druk zetten. In Nederland heb je een groot probleem als je moet werken (thuis of niet) en je kinderen kunnen niet naar school. In Ghana ligt dat anders.
De kinderen werken mee in het huishouden, de groten passen op de kleintjes en er hoeft geen schoolgeld worden betaald.
Het worden drie moeilijke maanden zonder inkomsten maar wel met vaste lasten (beveiliging, stroom) en zeventig werknemers zonder inkomen.
Wij bieden zoveel mogelijk steun maar steeds, elk eind van de maand, is onze kas vrijwel leeg. Er moet startgeld zijn voor de heropening: de schoolbussen moeten volle tanks hebben en de keuken moet voorraad inslaan om de eerste weken ontbijt en lunch te kunnen bieden.
Van de ouders verwachten we dat hun bijdragen pas langzaam op gang zullen komen,

Eindexamens groter dan ooit. juni 2020
De school begon met de primary school (6—12 jaar) in 2011.
In Ghana volgt dan de “Junior High (JHS)” van 3 jaar. In 2012 begon de 1e klas van de JHS, dus de eerste eindexamens waren in 2015.
De 10 kandidaten slaagden allen excellent. De naam van de JHS was gevestigd. De klassen werden te groot en moesten worden gesplitst in A en B. D twee examenklassen leverden samen 53 kandidaten.
De pandemie maakt het moeilijk. De school moest dicht in maart maar de eindexamenklas mocht doorgaan. De keuken bleef open en de bus moest rijden maar er kwam voor de rest van de 350 kinderen geen schoolgeld meer binnen.
Omdat de salarissen van de leraren niet volledig konden worden betaald (de betaling van het schoolgeld voor de rest van de leerlingen viel vrijwel weg) hebben ze voor een schijntje doorgewerkt. Het sponsorgeld (10% van het totale schoolgeld) ging grotendeels naar hen.
Zij, “The BIGNINE”, werkten door tot de examens in juni 2020.

Corona in Ghana.      mei 2020 — november 2020
Tot onze grote opluchting heeft de pandemie in West Afrika veel tot minder hard toegeslagen. In dit land van grote bruiloften en begrafenissen met uitgebreid handenschudden, van uitpuilende kerken op vrijdag en zondag en overvolle bussen en markten vreesden we het ergste. Maar …
1 Ze houden zich veel beter aan de voorschriften,
2 er zijn veel meer jongeren (55% is jonger dan 25, bij ons 38%) en    slechts 3% van de Afrikanen beneden de Sahara is ouder dan 65,
3 er zijn veel minder mensen met overgewicht en diabetes II,
4 door malaria en andere ziekten is hun immuunsysteem    waarschijnlijk sterker.

Ghana sluit alle scholen.     15 maart 2020
Vooral onder dwang van de (koepel van alle) ouders (Parents Teachers Associations, PTA) heeft de regering besloten alle scholen te sluiten.
Uitzondering wordt gemaakt voor de eindexamenklassen van de
Junior— en Senior Highs. Zij moeten over drie maanden al eindexamen doen, Bovendien wil de regering niet dat deze kinderen, meestal in internaat en ver van huis, het virus daar verspreiden of het later van huis mee terugbrengen.
De regering wil de scholen weer openen in september.

Voor eerder nieuws, blader door ons nieuwsbrievenarchief

Het Internaat heeft eindelijk een echt dak.     april 2020
Nadat we zelf konden zien hoe brokken beton uit het plafond waren gevallen hebben we na onze thuiskomst meteen hulp gevraagd aan goede vrienden. Dat bracht € 1.500 op.
De ontbrekende € 1.300 is gedekt door het schoolgeld van de gesponsorde leerlingen voor de komende term (4 maanden) alvast te betalen.

boardinghouse (slaapzaal) hier nog dakloos en met lekkend plafond

de laatste hand aan de golfplaten
instorting van het doorweekte plafond is definitief afgewend
Van een 2e etage zal het wel niet meer komen

De geplande tweede verdieping van het boarding house werd door de overheid verboden omdat de kinderen dan te dicht bij de hoogspanningsleiding (goed zichtbaar op de foto) zouden slapen.
Daardoor is in de loop der jaren het plafond zo erg aangetast dat er snel een dak op moest.

Het nieuwe toiletgebouw is klaar.     maart 2020
Via jubileums kwam er € 3.000 voor BELIRA binnen.  Vanuit Ghana deed de Ghanese vrouw (die onder andere de grond en de eerste verdieping voor de school schonk) de toezegging ook bij te dragen. Reden genoeg om een offerte te vragen voor de bouw van nieuwe toiletten.
De onderwijs-inspectie had al jaren aangedrongen op nieuwe betere WC’s die niet langer in de school zelf de stank en bacteriën zouden verspreiden.
De spoel-mechanismen van de “Hollandse” schoteltoiletten waren te zwak voor het wissen van de sporen en door het trekken en rukken om nog eens door te spoelen gingen de meeste stortbakken kapot. Ook de kunststof WC-brillen braken door of raakten los. Het was een vieze bende.
Oplossing: toiletgebouw met hurktoiletten!

  • zijn minder kwetsbaar
  • worden minder bevuild,
  • spoelen beter door,
  • zijn sneller en beter schoon te maken,
  • en lijken meer op wat de kinderen gewend zijn.
  • volgens medisch onderzoek, is de hurkhouding  bevorderlijk voor de stoelgang.

WereldWijd voor Kinderen

Met de offerte voor een huisje met hurktoiletten zijn we naar de Stichting WereldWijd voor Kinderen gegaan. 

Zij zegden  €5.000 toe. Drie jubilarissen vroegen geld voor de school in plaats van cadeaus: ruim €3.000. De rest werd aangevuld door een welvarende Ghanese familie.

Het startsein voor de bouw werd meteen gegeven.
Door de hoge werkeloosheid staan de mensen te wachten op werk. De bouw kan al starten op het moment dat je zegt:”begin maar”.  Hierboven een foto van het toiletgebouw toen het bijna klaar was.
Links is de “urinal pit” te zien. Dat is een soort inlooptoilet voor de kleine boodschap. Die voorziening was er al vanaf het begin (2011).
Daardoor is er minder drukte in het nieuwe gebouw waar 400 kinderen de 10 toiletten (5 voor de meisjes, 5 voor de jongens) moeten delen.Op 10 maart werd het toiletgebouw feestelijk geopend.


Meer historie van de school is te vinden in ons nieuwsbrievenarchief