Contact

Postadres
Kruizemunthof 29
1115 EA Duivendrecht / Nederland
Telefoon: 020 – 46 11 727
E-mail: beliraghana@gmail.com

Bankrekening: NL 45 INGB 0009 4709 69  tnv Stichting Belira.

Stichting Belira Nederland staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer S 34181343

Stichting Belira Nederland is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Uw giften zijn daardoor aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.

Bestuursleden
R. Burgerjon, Secretaris
A. Verheij, Penningmeester
P. Raken, Voorzitter