Contact

Het postadres
Kruizemunthof 29
1115 EA Duivendrecht / Nederland
Telefoon: 0031 020 4611 727
E-mail adres is beliraghana@gmail.com

Stichting Belira Nederland staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer S 34181343

Bank: ING 94 70 969 (Met IBAN: NL45INGB0009470969)

Bestuursleden
R. Burgerjon, Secretaris
A. Verheij, Penningmeester
P. Raken, Voorzitter