Schoolgeld

wij_willen_op_school_blijven

– help ons op weg naar ons eindexamen –

Studiebeurzen (scholarships)
De Western Link school is van groot belang voor de regio rond Wenchi. Het is een zogenaamde “class A” school. Zo’n school heeft het niveau dat vereist is voor door-stroming naar het vervolgonderwijs. Om verder te komen, dat is de Senior High School, moet je slagen voor een landelijk examen dat onder streng toezicht moet worden afgelegd.
De basisschool in Ghana is gratis maar daarmee haal je dat examen niet. Bij onze school os dat precies andersom: je haalt het eindexamen wel  maar je moet ook schoolgeld betalen.
Tijdens de bouw van de school hebben we het schoolfonds opgericht.
Doelstelling: minstens 10% van de kinderen gaan naar school vrij van schoolgeld.
Zo helpt BELIRA het onderwijs daar vooruit maar geeft ook 40 armere kinderen een unieke kans om die school te bezoeken. Maar dat kunnen er meer worden: steun een kind tot aan het eindexamen door € 18,- per maand te doneren.
De aanvragen wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit een pastor, het schoolhoofd en de voorzitter van de PTA (de oudercommissie). BELIRA kijkt of er genoeg geld is om de aanvraag te kunnen betalen.

Weeskinderen
Geconfronteerd met het leed van weeskinderen besloot het bestuur van BELIRA om een aantal tot het Internaat toe te laten. Een weeskind komt zelden in een gezin dat naast de opvang ook nog de school kan of wil betalen. Zo’n weeskind komt geheel ten laste van het Internaat. De huisvesting, voeding, kleding, boeken, medicijnen, het schoolgeld etc.
Vier weeskinderen werden meteen na dit besluit door de commissie voorgedragen.
We konden het niet over ons hart verkrijgen om er één of meer wezen te weigeren omdat er toevallig nog geen geld voor is. We hebben dus heel hard extra sponsors nodig.
Een weeskind kost de school €44 per maand. Een fors bedrag, maar alle beetjes helpen.

Doneer alstublieft.