Financiën

(RSIN/fiscaal nummer 8114 28 680)

ANBI ? BELIRA is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Want wij voldoen aan de strenge eisen van onze overheid: jaarrekeningen, het beleid en een verslag van onze activiteiten (hier in te zien) publiceren we al jaren op deze website.
Daarom kunt u uw giften aan BELIRA aftrekken van uw inkomsten en dus minder belasting betalen. Jaren geleden werd de ontwikkelingshulp teruggeschroefd.
Ter compensatie werd de ANBI ingevoerd om u aan te moedigen (door middel van belastingvoordelen) om meer aan goede doelen te geven.
Voor kleine, maandelijkse giften (zoals schoolgeld voor een of meer kinderen) kunt u ook voor aftrek in aanmerking komen door met BELIRA een overeenkomst te sluiten voor minimaal vijf jaar. Wij helpen u hierbij.
Aarzel niet om hiervan gebruik te maken. Ook bij kleinere reguliere giften (maandelijks/jaarlijks) komt u voor. Voor meer informatie klik hier

Financieel beleid

Er wordt voor ieder jaar een begroting gemaakt van de inkomsten en uitgaven.
De financiële administratie wordt op deugdelijke en transparante wijze gevoerd. Er is een zakelijke bankrekening waarvan alle transacties worden geconverteerd in een spreadsheet die weer de basis vorm voor de jaarlijkse exploitatierekening. Alle facturen, bonnen en offertes worden allemaal ook digitaal opgeslagen.
In het jaarverslag is de nodige ruimte voor de verantwoording van de financiële gang van zaken van de Stichting in de vorm van een Balans en een Exploitatierekening.

Tenslotte wordt ernaar gestreefd om de middelen zo volledig en zo snel mogelijk aan te wenden en geen overbodige reserve te kweken, met dien verstande dat er voldoende liquide middelen beschikbaar blijven voor geoormerkte projecten en onverwachte uitgaven.
jaarrekening Belira 2022
jaarrekening Belira 2021
Jaarrekening Belira 2020
jaarrekening Belira 2019
jaarrekening Belira 2018
jaarrekening Belira 2017
Jaarrekening Belira 2016
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2013
Jaarrekeningen 2011 en 2012