Activiteiten

ACTIVITEITEN 2002-2020

Algemene taken:

 • Het werven en onderhouden van contacten met donateurs. Er wordt drie keer per jaar een nieuwsbrief aan de donateurs gezonden en er wordt informatie gegeven d.m.v. een website.
 • Fondsen werven voor grotere projecten.
 • Het volgen, begeleiden en verantwoorden van deze projecten
 • Steun verlenen aan de opbouw in vaardigheden en competenties van mensen door te zorgen voor opleidingen, het delen van kennis en door samenwerking met de lokale bevolking.
 • Verdere activiteiten die passen binnen de doelstelling bijvoorbeeld voorlichting op scholen, in kerken of aan particulieren.

Plannen voor 2019-2020:

 • Het beschermen van het platte dak van het Internaat
  indien mogelijk door een overdekt dakterras te laten maken waardoor niet alleen het dak beschut wordt tegen de tropische zo en stortregens maar er ook een vergaderruimte en een 2e kantine ontstaat. Hiervoor is ruim € 8.000 nodig.
  De andere oplossing is om het dak om de twee à drie jaar een nieuwe laag watervaste cement aan te brengen (€ 2.000 per keer).
 • Het werven van fondsen voor het bouwen van een 2e internaats-gebouw waardoor de jongens en de meisjes beter gescheiden kunnen worden en het aantal boarders (internen) kan worden verdubbeld. Hiermee kan de wachtlijst voor het internaat worden weggewerkt en wordt de druk op de schoolbussen verminderd..
 • De 10 naaimachines opnemen in het praktijkonderwijs
 • Aanplant van bomen zodat kinderen meer schaduwplekken hebben op het speelterrein en de erosie wordt tegengegaan.
 • PM: een apart toiletgebouw naast de school. Nu staan de WC’s in het trappenhuis. Het is niet erg hygiënisch. Er is onvoldoende toezicht (meer schoonmaak(st)ers inhuren is duur) en de hoge temperatuur is ook niet bevorderlijk.
 • Het uitbreiden  van de voorschoolse opvang door een nieuwe vestiging in Wenchi en daar én in het huidige Kids Palace ruimte te maken voor de 1e en 2e groep van de basisschool (de kinderen van 6 à 7 jaar). De Western Link School wordt te klein en de jongste kinderen geven de meeste problemen met het transport.

Verslag van vroegere activiteiten:

2002 – 2010
Gezorgd voor transport en onderbrengen van:

 • 1 Ambulance
 • 90 Computers en 3 printers compleet met handleidingen, kabels en Engelse software
 • 20 Ziekenhuisbedden
 • Twee verkenningsreizen naar het platteland Ghana om het land en de mensen te leren kennen, behoeften te peilen en projecten te vinden die kansrijk leken.

2010 – 2014

In Wenchi en omgeving is grote behoefte aan een basisschool. De bevolking heeft onze stichting gevraagd om mee te helpen. Na een onderzoek bleek dat die behoefte er inderdaad was.

In 2011 is de Western Link School opgericht. De voorbereidingen om die basisschool te bouwen en te laten functioneren zijn in 2010 gestart.
Grond werd ter beschikking gesteld, financiële middelen gevonden voor de bouw door giften en leningen van het bestuur, van familie en vrienden.
De school startte in september 2011 met ca. 180 kinderen in de leeftijd tussen 3 en 12 jaar.
De Western Link School was het eerste onderdeel van een koepel die we het Western Link Educational Complex (WELEC) hebben genoemd. Want er zou meer volgen.

In het voorjaar van 2012 is dat aantal kinderen zelfs gegroeid naar ca. 280 kinderen.
Dit heeft o.a. tot gevolg dat de tweede verdieping, die nog maar half af was, snel moest worden afgebouwd. Die verdieping kon in september 2012 in gebruik genomen.
De school moet vanuit BELIRA gezien, zo snel mogelijk zelfstandig kunnen draaien.
Dit is haalbaar als de ouders bereid en in staat zijn om voor goed onderwijs te betalen.

Een urgent probleem was het ontbreken van een watervoorziening bij de school.
Dit kan leiden tot onhygiënische situaties met alle gevolgen van dien.

Voor het slaan van een waterput en het aanbrengen van een watertoren met pomp-installatie is in het voorjaar van 2012 een subsidie verkregen van de Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK).
Vanaf begin juni 2012 is stromend water aanwezig met waterleidingen naar toiletten, aftappunten voor de schoonmaak van het gebouw en kranen voor de keuken en drinkwater voor de kinderen.

In september 2012 is de school uitgebreid met het 1e leerjaar van de Junior High School (JHS). Het 2e leerjaar is gestart in september 2013 terwijl in september 2014 de JHS werd aangevuld met het 3e leerjaar.

Verder is in 2013 op het terrein in een nieuw onderkomen een dining hall en een boarding house ondergebracht.

Om dit project volledig te doen slagen is ondersteuning vanuit de lokale bevolking essentieel.

Er is een gekwalificeerd schoolbestuur, een actieve oudercommissie, prima docenten en een schoolhoofd.

Eind 2013 bezochten in totaal 470 kinderen de school.

In 2014 heeft het bestuur een werkbezoek aan de school gebracht. Daar werd ook de dining hall geopend en werd het guesthouse van de familie Opoku na het vertrek van het bestuur beschikbaar gesteld voor een kinderdagverblijf. Het bestuur heeft meegeholpen aan de inrichting ervan.

In 2014 werd het Internaat (Boarding House) geopend. Dit was nodig om een aantal redenen:

 • Er bleek behoefte te zijn aan zo’n instituut binnen de regio.
 • Het transport (één grote bus en 3 kleine busjes) heeft onvoldoende capaciteit en de stijgende brandstofprijzen maken er een verliespost van
 • Om goed voorbereid te zijn op het landelijk toelatingsexamen voor het vervolgonderwijs is een verblijf op een internaat onontbeerlijk. De kinderen krijgen ’s avonds extra huiswerkbegeleiding in de school en worden gevrijwaard van de vele huishoudelijke taken die een kind binnen het gezin normaal te doen heeft. De school biedt ook een rustige plek om te kunnen leren.
 • De economische situatie verslechtert de laatste jaren vooral bij de lagere middenklasse. Het wordt steeds moeilijker voor de ouders om schoolgeld te blijven betalen. De wat beter gesitueerden kunnen het zich veroorloven om hun kind op een internaat te zetten. Dankzij het Internaat blijft het totaal aantal kinderen constant (bijna 500) en kan de school blijven draaien.

De dining hall is daarom verbouwd tot Internaat met 4 slaapzalen, dus tussenmuren In 2016-2017 is een nieuwe, eenvoudige dining (and conference) hall gebouwd dankzij een donatie van een Ghanese familie die ook het land aankocht en schonk en meebetaalde aan de eerste etage van de school en meebetaalde aan het internaat.

De slechte economische situatie bedreigt het voortbestaan van de school. Om uit de kosten te komen moet de school eigenlijk het schoolgeld flink verhogen maar daardoor zullen een groot aantal kinderen de school verlaten. Ook dan blijft de school verlies draaien. Scholen op het platteland zijn meestal verliesgevend, maar de laatste jaren maken ook privé-scholen in de grote steden geen winst meer.

2015 – 2018

 • In 2014 begonnen de problemen met de bron en de pompinstallatie. Dat gaf veel problemen en hoge kosten voor de aankoop van spoel– en drinkwater. We hebben geld bijeengeschraapt om een nieuwe bron aan te kunnen boren op een dieper gelegen plek, de pomp is gerepareerd en wordt nu regelmatig naar boven gehaald voor onderhoud. De huidige bron geeft gelukkig makkelijker en meer water (zie nieuwsbrief 14).
  Een rapporteur van het ministerie van onderwijs was zeer tevreden over het onderwijs maar niet over de hygiëne, met name de toiletten.
  Dit en andere zaken komen op de lijst van “jammer, geen geld”
 • Het vervoer blijft een probleem en onze school is niet de enige. Navraag leert dat niet alleen de scholen in de omgeving hiermee worstelen, het is landelijk. De chauffeurs rijden de bussen tot ze kapot gaan. Ze letten niet op olie en koelvloeistof maar ook andere stafleden doen daar niets aan (zie nieuwsbrief 15). Daarom is een grote maar veel te dure bus gehuurd. De ouders kunnen niet zoveel voor een kaartje betalen dus lijdt de school daar nu veel verlies.
 • Eindelijk, na jaren wachten, krijgt de school elektriciteit! (zie nieuwsbrief 15).Van groot belang voor het aanzetten van de 40 computers in ons ICT-lab. En voor het oppompen van water en ’s avonds (om zes uur is het donker) veilig licht te hebben en huiswerkklassen te geven voor de kostschool­kinderen.
  De net begonnen kinderopvang was een denderend succes. De verliezen van de school konden deels uit de opbrengsten van het “Kids Palace” worden opgevangen. Het Kids Palace ligt in Wenchi zelf zodat de ouders de baby’s en peuters zelf kunnen brengen. Op het kleine terrein is een tweeverdiepingen tellend gebouw neergezet (zie nieuwsbrief 16) zodat de klassen 1A en 1B van ook daar gehuisvest kunnen worden Dat geeft meer ruimte op onze grote basisschool die door de aanwas van de “boarders” overvol werd, de kinderen van het internaat.
 • De JHS, gestart in 2012 met een JHS group1 heeft nu haar eerste JHS3 eindexamenklas. Alle 10 kandidaten slagen met zeer hoge cijfers (zie nieuwsbrief 17).
  Twee van hen bereikten dit dankzij ons schoolfonds (zie nieuwsbrief 15)
 • Begin maart –tijdens een voor Ghana ongekend heftig onweer– is de hele achterkant van het dak er afgerukt. Schade ± €3000,–. In onze nieuwsbrief (zie nieuwsbrief 18) doen we voor het eerst bij de sponsors een oproep voor extra steun wegens deze ramp. Dit brengt € 1.250 op. Zonder dak geen school dus wordt de rest wordt uit het schoolfonds gehaald en het dak wordt snel hersteld (zie nieuwsbrief 19).
  Ook scholen in de buurt worden getroffen (zie nieuwsbrief 18). Toch had dit wellicht voorkomen kunnen worden als de lokalen en de omloop van bovenste verdieping plafonds hadden gehad. Nu slaat de wind onder het golfplaten-dak en heeft dan vrij spel. Er is nu geen geld voor, –pas twee jaar later (zie nieuwsbrief 25) – en Ghana kampt met een sterk stijgende inflatie (in maart 2015 16%, nu al 19%).
  (zie tradingeconomics.com/ghana/inflation)
  De school durft het niet aan om het schoolgeld even hard mee te laten stijgen. Dan worden meer kinderen thuisgehouden en zullen docenten worden ontslagen. We houden vast aan een maximum klassengrootte van 40. Eind 2018 lijkt de inflatie beteugeld en blijft onder de 10%
  Ook betalen de ouders te weinig, soms helemaal geen schoolgeld. Deze meer dan normale daling kan worden herleid tot deelname aan een piramidespel dat in het begin hoge rentes betaalde totdat veel mensen meededen en de boeven er met het geld vandoor gingen.
 • Door het voorgaande succes met onze JHS eindexamens is de JHS nu gegroeid tot 23 studenten. Alléén de allerbesten (13) mogen op onze school examen doen. Hiermee wordt de naam van de Western Link School hoog gehouden. De overige 10 moeten zich even inschrijven op een andere school waar ze precies hetzelfde landelijk examen afleggen. Inderdaad is een diploma met het Western Link logo meer waard, het geeft meer kansen om op een top-Senior High School te komen. BELIRA is niet blij met deze aanpak maar de school beslist anders. Alle 23 kinderen slagen uiteindelijk toch.
 • Eind 2016 wordt de nieuwe dining hall gebouwd (zie nieuwsbrief 20) De oorspronkelijk dining hall (kantine) was immers omgebouwd tot 4 slaapzalen voor een internaat. We willen dat de kleinste kinderen (in Ghana eet men met de handen) niet in hun klas eten. Geknoei leidt tot slechte hygiëne. De tafels in de kantine zijn goed geverfd zodat ze makkelijk met water en zeep schoongemaakt kunnen worden (zie nieuwsbrief 22).
 • Een jaar na de stormramp van 2016 zitten we nog steeds met de gevolgen:
  • Er moeten plafonds in de lokalen onder het dak anders herhaalt zich deze ramp
  • De vloer, van slecht beton, heeft dagenlang stortregens verdragen. Het water werd opgezogen en het vloeroppervlak begint ernstig te verkruimelen
  • De formica schooltafeltjes stonden ook in de regen en door kleine beschadigingen kwam vocht in het spaanlaat waardoor de bladen zwollen en bobbelden en de formica verder losbarstte(zie nieuwsbrief 21).
 • We hebben samen met de school geld (nu het economisch wat beter ging) vrijgemaakt voor het laten maken van schoolbankjes en aan de achterkant van het gebouw is eindelijk glas in de ramen gezet zodat slagregens de vloeren niet nog erger zouden kunnen aantasten.
 • Veel PC’s en/of onderdelen moeten vervangen worden. Voor het onderhoud van de bus en de busjes wordt een onderhoudsmanager aangesteld (zie nieuwsbrief 23).
 • Een oud plan (meer praktijkonderwijs) wordt opgepakt, we verschepen een eerste naaimachine die in handen wordt gegeven aan een vrouw die als tegenprestatie onze schooluniformpjes helpt repareren.
  (zie ook nieuwsbrief 23).
 • Er crasht een schoolbusje. Gelukkig geen kinderen aan boord op dat moment en de chauffeur had slechts kleine verwondingen en het was niet zijn schuld. De schade was niet te verhalen; er is dus maar een busje bijgehuurd.
 • De vloeren van de bovenétage zijn (door de regens tijdens de stormramp) zover achteruit gegaan dat ze met spoed zijn betegeld (zie nieuwsbrief 24). Dit komt boven op de kosten van het verlies van ons schoolbusje.
 • We nemen een grote stap met het schoolfonds; we besluiten om in principe weeskinderen in ons internaat op te nemen en dat uit het schoolfonds te betalen. Het worden er, na een smeekbede van de pastor, meteen vier.
  Weeskinderen en hun pleeggezinnen hebben het door de armoede extra zwaar (zie nieuwsbrief 25).
  Daarmee is de ruimte die het schoolfonds liet voor tegenvallers zoals een bus met een kapotte motor of stormschade, meteen opgebruikt. Er is een stop gezet op het aannemen van nog meer kinderen in het schoolfonds.
  We werven nog actiever nieuwe sponsors onder onze familie, vrienden en kennissen maar helaas verliezen we er ook een paar wegens hun hoge ziektekosten, of hun zaak gaat slecht, en er is er een die gewoon iets anders wil gaan steunen.
 • Zestien van de 26 JHS3–klassers mogen op de eigen school hun Western Link eindexamen doen. Zij en ook de 10 anderen die daarvoor naar een andere school moesten gaan, slagen glansrijk (zie nieuwsbrief 26).
  Western Link laat feitelijk alleen kinderen naar het examen gaan die zeker slagen.
 • In 2018, zes jaar ná de stormramp, heeft de school met een donatie van familie Adusei, genoeg geld om de plafonds op de 2e verdieping aan te laten brengen (zie ook hiervoor de nieuwsbrief 25).
  Hopelijk zal ons dak er niet nog een keer zo makkelijk afwaaien.
 • We hebben bij een inruilactie van een naaimachinewinkel 10 gereviseerde naaimachines kunnen kopen.
  Die zijn nu ingezet bij de praktijklessen. Er is nog geen aparte klas voor. Maar het is weer een stapje in de richting van meer praktijkonderwijs.
 • Groot nieuws: de school heeft Internet!. Voor €4000. Eindelijk kan het computerlab écht in moderne zin gebruikt worden en kunnen kinderen het Internet raadplegen voor hun huiswerk en ontwikkeling en leraren voor hun lesvoorbereiding. Het heeft ook nadelen. In de pauze is de docentenkamer halfleeg; ze zitten te Internetten in het computerlab. Daardoor is er minder onderling overleg en wordt de teamgeest verzwakt.
 • Het internaat loopt gevaar. We mogen geen tweede etage bouwen vanwege een nabije hoogspanningskabel.
  Dat is al jammer maar daardoor werd het platte dak (dat moest de vloer worden van de 2e etage) jarenlang aan zon en regen prijsgegeven. En daar was het niet op gebouwd en niet tegen bestand. Het is voor de tweede keer gaan lekken en weer is veel geld uitgegeven om een nieuwe laag waterbestendiger cement aan te brengen. Er is zelfs instortingsgevaar. Het oude idee om van die etage maar een kantine/vergaderplek te maken wordt weer opgepakt. Dan komt er een open dak over de betonnen vloer en dat mag wel, er mag alleen niet gewoond en geslapen worden (zie nieuwsbrief 26). Begin volgend jaar wordt een offerte gevraagd.
 • De voorzitter mag in een katholieke Nijmeegse kerk een verhaal houden over onze stichting en onze noden.
  Het is een adventsactie (vier zondagen voor Kerstmis). Het brengt €1000 op, waarschijnlijk genoeg voor de pilaren en de spanten. Het geld voor de golfplaten zal zeker bij elkaar gebracht worden door een jubileum waarbij de gasten gevraagd wordt geld voor dit goede doel te geven in plaats van cadeaus.

Een heel verheugend bericht: Jerry Jambeidu Dormor die als 11jarige in groep 6 (door ons schoolfonds) onze school binnenkwam (hoorde eigenlijk in groep 8) mocht toch klassen overslaan en is nu als 18jarige toegelaten tot de Universiteit. Hij wordt ontwikkelingsplanner. (zie hiervoor ook nieuwsbrief 26)
Dit sterkt ons voornemen om uit te zoeken waar onze alumni terecht komen.

2019 – 2020

 • In 2019 kon via subsidie van Wereldwijd voor kinderen, aangevuld met schenkingen van vrienden en de familie Opoku een prachtig toiletblok worden gebouwd. De stank van de inpandige toiletten in de trappenhuizen van de school werd steeds moeilijker te verdragen, de onderwijsinspectie was er niet over te spreken. Het ergste was de onhygiënische toestand door kapotte waterleidingen, stortbakken die niet meer doorspoelden, gebroken WC-brillen en de steeds slechtere schoonmaak.
  Kinderen ontvluchtten het toilet zonder goed om te kijken.
  Dat is gelukkig voorbij. Er is een apart gebouw voor tien toiletten. Het zijn hurktoiletten die beter aansluiten bij de traditie en die vooral makkelijker zijn door te spoelen en schoon te houden. Men heeft liefst bontgekleurde tegels met wilde patronen maar BELIRA eiste dat alles met simpele witte tegels werd afgewerkt zodat alle vuil meteen goed zichtbaar is. De schoonmaaksters houden goed toezicht en zorgen dat alles er prima uitziet. Zij zijn er trots op.
 • Het plafond van het internaat is op tijd van een waterdicht golfplaten dak voorzien. Dit moest weer door onze trouwe sponsors nog eens op te roepen om bij te springen in deze noodsituatie.
  Onze angst dat er stenen op de slapende kinderen zouden vallen is gelukkig niet bewaarheid. Het plafond ziet er niet uit maar is voorlopig stabiel en veilig (het verhaal is nog niet af, wordt binnenkort aangevuld met informatie over de gevolgen die de pandemie voor onze school heeft gehad.)