Sponsors

cordaidCordaid heeft ons met een aanmoedigings subsidie geweldig op weg geholpen. Cordaid is een medefinancierings- organisatie die onlangs een apart fonds voor lokale initiatieven heeft ingesteld.
Het initiatief  moet van de bevolking zelf komen en het project moet ook uiteindelijk zelfstandig kunnen draaien.

BK Vastgoed heeft onze ambulance betaald.
De ambulance rijdt nu voor het “Holy Family Hospital” in Berekum, (B/A region).
Dit ziekenhuis had in haar 15 jarig bestaan nog nooit over een ambulance beschikt.

WereldWijd voor KinderenStichting Werelwijd voor Kinderen maakte het mogelijk dat de basisschool in Wenchi water kreeg. Vroeger moest drinkwater verpakt gekocht worden; voor 400 kinderen onbetaalbaar.
Er moet veilig drinkwater zijn voor iedereen en er moet vol-doende water zijn voor de keuken en de schoonmaak. Dankzij deze stichting is dat er nu.

 

In deze kerk heb ik verteld over BELIRA  en heb ik gevraagd om bij te dragen aan ons goede doel. Dat leverde ruim € 1.000 op.
Daarmee kunnen we het dak van het internaat repareren.