HOME

hoofdgebouw
Stichting BELIRA begon in 2002 met het opknappen van oude PC’s die we verscheepten naar Ghana, naar ons actiegebied, de Brong Ahafo regio.
In 2003 bracht het bestuur het eerste werkbezoek aan Ghana. We kregen een goed beeld van wat er zoal nodig is en hoe wij kunnen helpen.
Onder andere kreeg het ziekenhuis in Berekum door onze acties  haar eerste ambulance. Ook zonden we computers naar een school in Berekum.
De armoede, de slechte scholen en ziekenhuizen, het gebrek aan infrastructuur (wegen, elektra, telefoonlijnen e.d.); we zagen in dat wij slechts een heel bescheiden rol konden spelen. We deden wel goed werk maar het was te versnipperd.  We konden onze energie beter richten op één groot project. Dat werd de school bij Wenchi.
Samen met Ghanese sponsors, nu werkend in Kumasi (2estad van Ghana,) in Europa en in Canada (allen met roots in Wenchi en omgeving, is er in 2010 grond aangekocht en begonnen we met het bouwen van een forse school . Dat was het eerste onderdeel van het Western Link Educational Complex (WELEC).
BELIRA heeft de bouw mede mogelijk gemaakt met geld en adviezen.
Daardoor kon de Western Link School in september 2011 open. Zie foto hierboven.
Begin 2014 werd de school uitgebreid met een Internaat, met plaats voor 80 kinderen.Samen met het Internaat  heeft de Western Link School 400 leerlingen. BELIRA betaalt via haar sponsors het schoolgeld voor 10% van de kinderen, kinderen die anders van goed onderwijs verstoken blijven en vanaf hun 12e jaar als dagloner moeten werken zonder ooit verder te komen.
Eind 2014 werd een derde project gestart: een oud guesthouse in Wenchi is omgebouwd tot een kinderopvang:  het “Kids Palace”. Dit kinderdagverblijf is belangrijk omdat zo wordt voorkomen dat peuters thuis blijven en mee gaan werken op het land of op de markt of in het huishouden. En zo wordt naar school gaan steeds uitgesteld tot het te laat is.
Kids Palace biedt plaats aan 300 kinderen van 1 tot 6 jaar.

Voor goed onderwijs moet je in Ghana naar een privé-school gaan zoals de onze, en dus schoolgeld betalen. Kinderen van arme ouders krijgen door u ook een kans: voor 10% van de kinderen hebben wij sponsors gevonden (gemiddeld €18 per maand). Nou u nog! lees verder>>.


Sinds 2018 hebben we ook 4 weeskinderen in het Internaat opgenomen.
€44 per maand voor schoolgeld, eten, kleding en huisvesting. We zoeken uw steun.

doneer alstublieft