De Western Link School

In september 2011 opende de school met een “proefjaar”. Een maand later was het duidelijk dat we door moesten gaan en de school snel af moesten bouwen.
Het is een Primary School in Wenchi (B/A); een basis school zoals wij die in Nederland kennen met een creche en 2 kleuterklassen. De school heeft nu ook een Junior High School (JHS), het vervolgonderwijs voor de 13–15 jarigen.
Er zijn 470 leerlingen op deze school. De 70 1e klassertjes zitten nog in het dorp op het kinderdagverblijf “Kids Palace” want de school kan maar 400 leerlingen bergen.
Belira ondersteunt en faciliteert deze school. Wij helpen ook een aantal kinderen van armlastige ouders deze school te laten bezoeken. Wij zoeken hiervoor nog meer sponsors (zie “Adopteer een leerling“).

parade

de dag begint met gebed

In Wenchi, dat met de omliggende dorpen zo´n 40.000 inwoners telt, bestaan maar weinig basisscholen die goed genoeg zijn om de kinderen te laten slagen voor het landelijk toelatingsexamen. Halen ze  dat niet, dan stopt hun onderwijs en  stranden de kinderen voorgoed. Veel ouders sturen hun kinderen niet naar een openbare “gratis” school omdat ze toch niet verder komen.

nieuwe bus

de nieuwe bus wordt met gejuich ontvangen

Op deze school werken gekwalificeerde (dure) leerkrachten (Pabo-niveau) in kleine klassen. Toch willen wij het schoolgeld lager houden dan dat van de overige privéscholen.
We helpen mee met het realiseren van de basisvoorzieningen, zoals goed meubilair en les-en spelmateriaal. De kinderen krijgen een ontbijt en warme maaltijd. De kwaliteit is uitstekend.
We zorgen voor het vervoer van en naar Wenchi (8 km) met een eigen bus.
Voor de kleinere dorpen beschikken we over 3 busjes.

De school heeft de naam Western Link Educational Center gekregen, een verwijzing naar de band met Nederland en het Westen. Het is ons grootste project tot nu toe.
Enkele Ghanezen uit Wenchi, nu woonachtig in Nederland, de VS en Engeland, hebben de eerste investeringen gedaan. Belira hielp en blijft helpen om de school af te bouwen.Het moet een hoogwaardige school worden met een computerlokaal, overblijf faciliteiten en een kantine (zie projectplan).

De bouw was nog lang niet klaar maar ons geld was op. Om niet nog een jaar te verliezen hebben we de school toch in september 2011 gestart met  9 klassen (kleuterschool èn lagere school).
De school kreeg snel een goede naam en de leerlingen stroomden toe.
hoofdgebouw
Met 470 kinderen, verdeeld over 16 klassen moet er wel wat gebeuren. Belira sponsorde grotendeels de afbouw van de bovenetage. Ramen en deuren komen nog. Wij willen geen klassen groter dan 40 (klassen van 70 vindt men normaal). Dus is er meteen al weer ruimtegebrek. De kantine/vergaderzaal is intussen omgetoverd tot 2 leslokalen. Dus moet er (bij de keuken achter het  hoofdgebouw) een nieuwe gebouw komen. Help ons!

Om de allerarmste kinderen een kans te geven zoeken we meer donateurs die een schoolkind willen “adopteren” door hun schoolgeld betalen (€18 euro per maand).
Via dat schoolfonds kunnen 37 kinderen daardoor toch naar school. Wordt ook zo’n sponsor! Ons doel is 10% (dus 47 kinderen).
We hebben gelukkig sinds juli 2012 eindelijk water uit eigen bron dankzij

Stichting WereldWijd  voor Kinderen

WereldWijd voor Kinderen

Da’s mooi! Nu wachten we op elektriciteit. Die kan elk moment worden aangesloten. Maar wanneer?? En wat dan? Er moeten nog kabels door de bovenétage, stopcontacten, TL buizen en armaturen komen……maar het geld is er (nog) niet.
Goed dat het computerlokaal wel is voorbereid. Die apparaten smeken al bijna een jaar om stroom. En om half zeven is het aardedonker. Dus geen internaat, geen vergaderingen, nascholingen e.d. Ht gebouw is dan meteen onbruikbaar.