NIEUWS

Lees de actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen
van de afgelopen 12 maanden.
Meer historie van de school is te vinden in ons nieuwsbrievenarchief

16 juni 2022 Buren van het bestuur organiseren een BBQ, opbrengst voor het meisjesinternaat.

De buurt —50 huizen groot— waar twee leden van het BELIRA-bestuur wonen, organiseert eindelijk weer, na Covid, een gezamenlijke barbecue. 
De deelnemers betalen ook samen het eten. In 2011 is gevraagd om wat extra te betalen voor het goede doel: stichting BELIRA.
Van de € 1000 die dat opbracht zijn toen de schommels, de wip en de draaimolen betaald zodat de kinderen in het speelkwartier konden spelen. Nu wordt de deelnemers gevraagd om wat extra’s te betalen zodat we meer geld hebben voor de bedden, matrassen, muskietennetten etc. die nodig zijn voor het in aanbouw zijnde meisjesinternaat.

2 juni 2022 Bouw van het meisjesinternaat in volle gang. 
De prijs van de brandstof stijgt wereldwijd. Door het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wordt dit nog erger en daarbovenop stijgende prijzen voor graan en kunstmest. Reden om ons zorg te maken over de financiering van de bouw.
De administrateur, Nana Owusu, meent dat dat mee gaat vallen. “De leveranciers van de materialen en de bouwers  zullen zich zoveel mogelijk aan de afspraken houden” zegt hij.


Reinout Burgerjon en Patrick Raken eindelijk weer op bezoek
     14 april 2022
Na de versoepeling van de Covid-regels waagde het bestuur het om weer een bezoek aan  Western Link te brengen. Twee redenen:
1) Het (door coroana uitgestelde) feest ter ere van het 10jarig bestaan werd nu pas gehouden (na 10½ jaar) omdat het gevaar van de COVID geweken lijkt.
2) Het starten van de bouw van het meisjesinternaat. Dit staat allemaal al in de 34ste nieuwsbrief van april 2022 (zie nieuwsbrievenarchief).
WereldWijd voor KinderenHet nieuwe internaat wordt gesponsord  door de stichting Wereldwijd voor Kinderen (50%) de andere helft komt van de familie Opoku uit Wenchi en van de school zelf.
BELIRA ontving eerder al voor dit project €1.500 van twee donoren zodat nog vóór de regentijd in maart, het terrein kon worden geëffend en de stenen (die worden ter plekke geperst) uitgehard waren, klaar voor gebruik. Wij zullen nog wel geld voor de inrichting (bedden, matrassen, kastjes e.d.) moeten ophalen als —naar verwachting— het gebouw eind september af komt.

Ons bezoek werd helaas overschaduwd door Reinouts ongelukkige val in een diepe betonnen regengoot waar hij, wandelend over een stuk onverlicht terrein, nietsvermoedend in is gevallen. Een gecompliceerde botbreuk was het gevolg.
Dat gebeurde meteen aan het begin van ons bezoek. Na een snelle operatie kon hij na een week wel weer uit het ziekenhuis maar was hij, ook nu nog, tot krukken veroordeeld.

Een week na onze terugkeer kwamen de eerste foto’s van de bouw. Het fundament is klaar, de bewapening van de kolommen van de buitenmuren ook; de bouw van de muur begint.
De bouw ligt nu even stil waarschijnlijk tot Pasen. Het zand is tussen de muren gestort net voordat de regentijd begon. Zo wordt handig van het klimaat gebruik gemaakt omdat het zand door het water inklinkt (verdicht). Dat scheelt weer het werk en de huur van zware machines. De vloeren kunnen dan worden gestort.

Platform voor ex-studenten (alumni).                                   22 februari 2021
Vorige week is de Facebook pagina voor ex-studenten van Western Link aangemaakt.
Er zijn nu al 22 leden. Het begint echt te lopen en wordt dus hét platform voor het onderlinge contact. Veel studenten hielden al contact via Facebook en WhatsApp etc.. alumni facebook screenshot
Nu, door dit platform, worden die contacten gestroomlijnd. Via deze “alumni-pagina” kan de school nu ook makkelijker reünies organiseren. Dit is belangrijk voor het versterken van de onderlinge band waarop je in Ghana nog meer bent aangewezen dan in het Westen.
Het platform wordt beheerd door een populaire ex-leraar van de school en is alleen toegankelijk voor de ex-studenten (en ex-docenten).

 

De kinderen weer veilig naar school                                  20 januari 2021
We kwamen in de media bezorgde berichten tegen over de gevolgen van de schoolsluitingen in Afrika. Bijvoorbeeld zwangerschappen (Kenya) bij jonge meisjes en over de toegenomen armoede waardoor er geen geld meer was om de kinderen naar school te laten gaan.
Tot onze grote opluchting zijn toch 480 van de 500 kin­deren weer terug, zelfs aangevuld met 40 nieuwe kinderen. De school blijft maar groeien.
Ook de leraren zijn, op één na, weer terug. Dat is zeker te danken aan de €2.600 die we door onze oproep mochten ontvangen. De mensen die op onze scholen werken kregen dankzij uw giften een kleine toelage en werden verder gewoon door hun familie opgevangen. De onderwijzers hebben we gevraagd zoveel mogelijk contact met hun leerlingen te houden. Het sponsorgeld heeft hen zeker gestimuleerd (zie november 2020). Ze hadden niet gedacht nog wat ondersteuning te krijgen. Ghana kent geen toeslagen en noodhulp. Die ene leraar die vertrokken is, kwam niet uit de omgeving en ging daarom terug naar zijn familie in het Noorden. Misschien zien we hem nog terugkomen.

 

Inspectie halveert onze klaslokalen                                   15 januari 2021
Begin januari kwam de school-inspectie een kijkje nemen, met het oog op de komende heropening. Grote lokalen moesten meteen opgesplitst worden vanwege de landelijke nieuwe Covid-norm: maximaal 24 kinderen per lokaal. Afgezien van de kosten voor de scheidingsmuren komt het kostenplaatje (meer onderwijzers) er anders uit te zien. Daarover later meer.opsplitsing lokalen
Hun oordeel was gelukkig positief. Vooral het nieuwe toiletblok met hurk-WC’s werd werd geprezen (een schoonmaakster houdt schoon en houdt toezicht). De gebouwen waren schoon en netjes. Maar de buitenkant kant is wel toe aan een verfbeurt. (de combinatie van tropisch klimaat en goedkope verf maakt het nodig om om de drie à vier jaar de buitenkant helemaal opnieuw moet verven.
De keuken is primitief , maar kon er nog mee door.

 

Scholen eindelijk weer open.                                    3 januari 2021
Iedereen zat te wachten op een besluit van de regering. De president Nana Akufo-Addo (herkozen in december) kondigde vandaag aan dat de scholen de 15e januari (dus binnen 2 weken) weer opengaan. Er is dus wel heel weinig tijd om het voor te bereiden.

 

Toch een eindexamenfeest.                                     28 december 2020
Het eindexamenfeest in augustus 2020 werd wegens de Corona afgeblazen. Intussen zijn we overtuigd van het belang van het scheppen van een netwerk voor de ex-studenten. Zij kennen door hun afkomst van eenvoudige en vaak ongeschoolde ouders niet genoeg mensen die hen vooruit kunnen helpen op de arbeidsmarkt. Zij zullen elkaar kunnen helpen verder te komen. Dus hebben we toch een beetje geld besteed aan een verlaat feestje voor de eindexamenklas van 2020. Helaas waren de meeste afgestudeerden van onze Junior High al weg uit Wenchi. Toch lukte het om tijdens de feestelijke maaltijd elkaars telefoonnummers en adressen uit te wisselen. De meeste jongeren (16+) zitten op het internaat van een Senior High.want dit onderwijs is tegenwoordig gratis. Samen wisten ze ook bijna alle mobiele nummers en adressen van de ontbrekende klasgenoten uit te wisselen.
Bright Twerefour, een populaire ex-onderwijzer van Western Link (nu student radiologie in Accra) gaat een plek op Facebook inrichten waarmee ze contact kunnen onderhouden. Daarmee komt er een vaste centrale plek waar zij elkaar altijd kunnen terugvinden.
En voor de school is het ook makkelijker om een reünie te organiseren.

 

 

 

alumni party with a good meal and alcohol free malt beer

 

The graduation party in August 2020 was canceled due to the Corona. We are now convinced of the importance of creating a network for ex-students. Due to their descent from simple and often uneducated parents, they do not know enough people who can help them advance in the labour market. They will be able to help each other to progress. So we spent a little bit of money on a late graduation party for the graduation class of 2020. Unfortunately, most of our Junior High graduates had already left Wenchi. Nevertheless, it was possible to exchange each other’s telephone numbers and addresses during the festive meal. Most young people (16+) attend a Senior High boarding school, as this education is now free. Together they also managed to exchange almost all mobile numbers and addresses of the absentees.
Bright Twerefour, a popular former teacher from Western Link (now a radiology student in Accra) is going to set up a place on Facebook so they can stay in touch with each other. It is also easier for the school to organize a reunion.

Meer historie van de school is te vinden in ons nieuwsbrievenarchief